Ekonomisk rådgivning

Alla företag behöver rådgivning och annan hjälp då och då – oavsett om det gäller en kvart i kvartalet eller några timmar i veckan så finns vi där för dig. Därför vill vi på Ekonomiavdelningen lära känna din verksamhet på djupet för att kunna ge riktigt värdefulla råd som hjälper er att nå era mål. Vi förklarar ekonomi så att alla förstår och gör det lättare för dig att fatta rätt beslut.

Rådgivning för alla tillfällen

Vi fungerar som en extern ekonomiavdelning till våra kunder. Med oss kan du fritt diskutera ekonomi, strategi och personalfrågor helt konfidentiellt – vi är en oberoende part jämfört med exempelvis en anställd ekonomichef. Det innebär också att du bara utnyttjar våra tjänster när du behöver dem. Vi kan träffas på plats hos dig eller så sköter vi allt från vårt kontor i centrala Kristianstad.

Hos oss får du en personlig rådgivare när du behöver det!

Din ekonomiska kartläsare

Se oss som en ekonomisk kartläsare som hjälper dig att genom nya perspektiv ta nästa steg framåt för tillväxt i företaget. Vi analyserar historiska händelser, tar fram olika framtida scenarion och tar fram en plan för företagets ekonomi både på kort och lång sikt.

Självklart kan vi bistå dig i dialog med och övergripande relation till banken och andra viktiga instanser.

Få företaget att växa

Det ligger i företags natur att växa, men det är du som sätter målbilden. Vill ni vara 100 anställda om 4 år eller öka omsättningen med x%?

Oavsett kräver tillväxt resurser från många håll och det är lätt att tappa bort sig. Hos oss får du rådgivning som hjälper dig styra och leda ditt företag bättre, göra effektivare affärer och få bättre kontroll över vägen till företagets mål.

Vi hjälper ditt företag att bibehålla fokus och ta fram praktiska strategier och handlingsplaner som kommer utveckla ditt företag i rätt riktning.

Ägarbyte och generationsskifte – överlåtelse eller avslut?

Har du funderat på vad som händer sen? Det är alltid viktigt att ha en plan för hur du vill göra med ditt företag efter att du avslutat din verksamhet vid exempelvis pensionering. Kanske vill du genomföra ett ägarbyte eller generationsskifte?

Många företagare upplever att det är svårt och komplicerat med frågor relaterade till skatter, eller att hitta någon som vill och kan ta över företaget. Många upplever också att det är svårt att värdera sitt bolag. Vi hjälper dig med vägledning och rådgivning i din planering så att du på bästa sätt kan få din verksamhet att leva vidare eller göra ett bra avslut om du bestämer dig för att avveckla. Viktigast är att du planerar i tid!

Design & Teknik av Creative Army