Få kontroll över likviditeten

Fler och fler inser fördelarna med att löpande följa företagets likviditet. Få bättre kontroll med en skräddarsydd resultat-, balans- och likviditetsbudget som är utformad speciellt för dig som företagsledare eller ekonomichef. Tillsammans med våra rådgivare på Ekonomiavdelningen går vi igenom alla detaljer i din budget, från intäkter till finansiering och säsongsvariationer.

Genom att koppla på ett verktyg till ert ekonomisystem kan vi följa grafer och nyckeltal utan att ni behöver vänta månader på en sammanställning av likviditet, omsättning och transaktioner. Vi strävar alltid efter att komma så nära realtidsrapportering som möjligt. Regelbunden ekonomisk rapportering leder till bättre underlag för beslut och gör det enklare att veta när ni kan gasa på eller när det är läge att bromsa in.

Nå framgång med en effektiv budgetplan

Budget är ett viktigt verktyg för att företag ska gå i önskad riktning. Vi hjälper dig att ta fram underlag utifrån era siffror och utifrån förutsättningarna i branschen och prognoser. 

Med vår expertis och erfarenhet säkerställer vi att er budget är realistisk och hållbar över tid, vilket ger er en stabil grund för tillväxt och framgång. Låt oss guida er mot en framgångsrik ekonomisk framtid.

Vad är en likviditetsbudget?

Det är viktigt att veta om företagets pengar, likvida medel, är tillräckliga för att täcka utgifter framöver. Det kan exempelvis finnas tillfällen då utgifterna är större än intäkterna och det kan i värsta fall bli svårt att betala fakturor om ni inte planerar för det i förväg. Genom att hålla koll på likviditeten, genom en likviditetsbudget som komplement till företagets övergripande budget, kan du känna dig tryggare, få ro i magen och ägna din tid åt annat i företaget.

Design & Teknik av Creative Army