Integritetspolicy

Hört talas om GDPR? Det är en ny dataskyddslag och står för General Data Protection Regulation. Den börjar gälla inom EU den 25 maj 2018 och i Sverige ersätts den tidigare personuppgiftslagen.

För oss på Ekonomiavdelningen är det viktigt att hantera personuppgifter med största försiktighet. Vi har inte ändrat några rutiner så allt är precis som vanligt, men vi vill passa på att informera om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de data vi sparar hos oss.

Vi sparar dina uppgifter för att du som kund ska få en så bra upplevelse som möjligt. Den nya lagen innebär att du som kund har rätt att beställa ett registerutdrag med de uppgifter vi har om dig.

Situationer när Ekonomiavdelningen behandlar dina personuppgifter

  • När du gör affärer med oss kommer vi att behandla dina personuppgifter.
  • Om du söker jobb hos oss kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss, t.ex. CV och personligt brev, för att kunna hantera rekryteringsprocessen.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Ekonomiavdelningen är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Ekonomiavdelningen
Västra Boulevarden 45
291 31 Kristianstad
Sverige

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ekonomiavdelningen. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Ekonomiavdelningen på info@ekonomiavdelningen.se som skickar dig dina personuppgifter via e-post. Vi kan komma att behöva efterfråga fler uppgifter för att säkerställa att informationen vi lämnar ut går till rätt person.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, samt komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Ekonomiavdelningen med undantag av följande situationer du har ett pågående ärende med Ekonomiavdelningen du har en obetald skuld hos Ekonomiavdelningen, oberoende av betalningsmetod

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter:

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. Fenberg fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. Dock kan vi behöva begränsa vissa tjänster om vi saknar tillgång till uppgifterna.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi personal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå oss på info@ekonomiavdelningen.se.

Rätt att framföra klagan:

Om du anser att Ekonomiavdelningen behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss.

Design & Teknik av Creative Army